Zebranie 30.01.2023

Zebranie zostało otwarte modlitwą i powitaniem przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka. Następni odczytano protokół z poprzedniego oraz plan bieżącego spotkania.

W sobotę 28.01. grupa radnych przygotowywała preliminarz budżetowy na rok 2023, który w pierwszym punkcie zebrania był prezentowany oraz zatwierdzany przez radę, aby przedstawić go zgromadzeniu parafialnemu.

Następnie rada debatowała nad propozycją dla zgromadzenia, aby podnieść ceny za czynności tzn. pogrzeby, opłaty cmentarne, śluby oraz zastępstwa duchownych. Podwyżka ta wiąże się z inflacją oraz proponowanymi podwyżkami przez diecezję. Szczegóły zostaną przedstawione na zgromadzeniu parafialnym 5.02.2023 po nabożeństwie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

Pozostając w sferze finansowej, została zasygnalizowana potrzeba podwyżek dla pracowników świeckich oraz duchownych naszej parafii. Nie zostały podjęte żadne decyzje w tej kwestii.

Następnie przedstawiono kilka imprez, które są planowane w naszej parafii z inicjatywy wolontariuszy oraz księży. Kolejność chronologiczna:

  • 16.02. (czwartek – tłusty czwartek😉) spotkanie „Wiecznie młodych”. Jednocześnie przypominamy, że spotkania z cyklu „Wiecznie młodzi” adresowane są do szerokiej grupy odbiorców. Nie obowiązuje definicja seniora 70+ czy 60+. Nie ma dolnej ani górnej granicy wiekowej. Każdy kto ma czas w ciągu tygodnia i chęć spotkania w dobrym towarzystwie jest zaproszony.
  • 3.03 (piątek) godz. 17:00, duża sala parafialna. Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, które w tym roku przygotowują kobiety z Tajwanu, natomiast organizacja w naszym mieście wypadła na naszą parafię. Wszyscy parafianie z Białej, Bielska i Starego Bielska są serdecznie zaproszeni. Będzie można się dowiedzieć nieco więcej o tym regionie świata z pierwszej ręki dzięki zaproszonej gościni, przeżyć wspólne nabożeństwo oraz skosztować tajwańskiej kuchni🍜. (Nie mylić z tajską – Tajlandia 😉)
  • 18.03 (sobota) godz. 11:00 warsztaty dla rodzin o Komunii Świętej dla dzieci. Poprowadzi je Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – rzecznik prasowy kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
  • 20.05 (sobota) spotkanie dla małżeństw. Plany wstępne. Poprowadzi ks. Katarzyna Kowalska z Centrum Misji i Ewangelizacji oraz z parafii w Pokoju.
  • 17.09 (niedziela) w ramach Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie przyjmiemy na nabożeństwo około dziesięcioro gości z różnych krajów, grecko-, niemiecko- lub/i angielskojęzycznych. Nabożeństwo w tym terminie, z przyczyn organizacyjnych, będzie wymagało zmiany godziny na późniejszą. Po tym nabożeństwie jest planowany obiad dla gości oraz wspólna wycieczka po naszym regionie, na którą już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych parafian.

Szczegółowe informacje odnośnie każdej z tych imprez, będą pojawiały się w mediach społecznościowych oraz na stronie.

Po przedstawieniu planowanych wydarzeń, odbyła się krótka rozmowa o organizacji obiadu noworocznego dla wolontariuszy naszej parafii.

Na czwartek (2.02.2023) na godzinę 12:00 została zaplanowana wizja lokalna radnych w wynajmowanym budynku przy ul. Jaworzańskiej 4 (obecnie księgarnia) w Wapienicy.

Rada parafialna wyraziła poparcie oraz wsparcie materialne dla wolontariuszy w organizacji imprezy typu Day Camp, półkolonie lub tydzień dobrej nowiny w okresie wakacyjnym dla dzieci. W związku z tym podjęto decyzję o zgłoszeniu chęci udziału naszej parafii w programie „Półkolonie z angielskim” organizowanym przez Lutheran Church Missouri Synod oraz Centrum Misji i Ewangelizacji. Liczba parafii, które mogą wziąć udział jest ograniczona, a chętnych jest wiele, więc o dalszych planach i decyzjach, będziemy informować na bieżąco.

W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad formą upamiętnienia rocznicy śmierci Jana Czyża, naszego wieloletniego organisty, dyrygenta i zaangażowanego w życie parafii i Kościoła pracownika i parafianina. Pamiętamy o panu Janku.

Następnie krótko dyskutowano nad kwestiami organizacyjnymi prac wewnętrznych rady.

Na koniec poruszono ważną kwestię wsparcia dla parafii i poszkodowanych w wybuchu w Katowicach-Szopienicach. Przekazujemy niniejszym możliwe kanały wsparcia finansowego:

Spotkanie zakończono modlitwą i pieśnią.