Zebranie 5.12.2022

Ks. Piotr Szarek po rozpoczęciu spotkania modlitwą oraz przeprowadzeniu formalnych punktów zebrania, przedstawił notatkę ze spotkania z przedstawicielstwem spółki Hexagon Adventure sp. z o. o. która jest zainteresowana wynajmem budynku przy ul. Sobieskiego 118. Na specjalnym zebraniu 20.11.2022 r. rada parafialna poprzez uchwałę zatwierdziła wynajem tego budynku przedstawicielom spółki i oddelegowała do niniejszego spotkania komisję ds. nieruchomości wraz z prezydium. Spotkanie dotyczyło szczegółów umowy, która, zgodnie z planem, ma zostać podpisana jeszcze w grudniu 2022 r. Spółka Hexagon Adventure planuje otwarcie w naszym budynku szkoły podstawowej o profilu sportowym.

Następnie kurator przedstawiła listę większych wydatków poniesionych przez parafię w 2022 roku.

Proboszcz przekazał informacje o działaniach, które odbyły się od ostatniego spotkania:

  • Wszystkie cztery, nowe kotły gazowe zakupione w tym roku już działają, tzn. w kościele w Starym Bielsku, na plebani, w budynku przy Sobieskiego 118 oraz w dozorcówce w Kamienicy.
  • Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odświeżenia nowej sali chórowej.
  • Podziękował osobą zaangażowanym przy warsztatach oraz przy organizacji kiermaszu adwentowego. Omówiono również kwestie finansowe związane z kiermaszem.

Następnie podjęto dyskusję o organizacji gwiazdki dla seniorów oraz adwentowego spotkania dla rodzin, które odbędą się 17.12.2022. Zapraszamy seniorów na nabożeństwo oraz spotkanie w sali parafialnej. Następnie zapraszamy rodziny z dziećmi, również do sali, na spotkanie adwentowe, które zakończy się strojeniem choinki w kościele. Szczegółowy plan wydarzeń adwentowych dostępny jest w pliku pdf na stronie oraz w formie papierowej w kościele i kancelarii.

Rada parafialna, z inicjatywy kurator, podjęła decyzję o zakupie nowych poduszek oraz kocy na ławki w kościele w Kamienicy, które szczególnie w okresie zimowym będą tam przydatne.

W dalszej części rada omówiła zakresy obowiązków świeckich pracowników parafii.

Do rady wpłynął list od najemcy, o chęci przedłużenia najmu budynku przy ul. Jaworzańskiej 4.

Inspektor ochrony danych osobowych zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o zwiększenie uwagi na obowiązujące prawo do ochrony danych osobowych naszych parafian, podczas publicznych wypowiedzi i publikacji treści w internecie.

Następnie dyskutowano o możliwościach wynajmu sali parafialnej na imprezy zewnętrzne. Zwrócono uwagę, że jest potrzebne doprecyzowanie regulaminu sali oraz formalności związanych z potencjalnym wynajmem.

Na koniec rada parafialna podjęła decyzję o zakupie automatycznego ekspresu do kawy, który będzie umiejscowiony w nowej sali chórowej i przeznaczony do użytku wewnętrznego.

Spotkanie zakończył modlitwą ks. Artur Woltman.