Kazanie na 8 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mat. 5.14-16:Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zapewne wielu z nas zauważyło, że w kościele ewangelickim na nowo odkryto znaczenie świec w nabożeństwie. Z naszych ołtarzy znikły świece elektryczne, coraz więcej jest …

Wykonało się!

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 19,30:Gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Czas Pasyjny jest czasem szczególnym, w którym towarzyszymy duchowo naszemu Zbawicielowi na drodze Krzyżowej. Wielki Piątek jest ostatnim etapem tej wędrówki. Ten, kto był w owych skazany na ukrzyżowanie ten zawsze był identyfikowany jako zbrodniarz i wróg ówczesnego państwa. Krzyż był zarazem znakiem okupanta, rzymskiego cesarstwa, którego miał się bać cały ówczesny …

Kazanie na Wielki Piątek

Tekst kazalny: Ewangelia Marka 14, 66-72:A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłanaI ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem.Ale on się zaparł i rzekł: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał.A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło: To jeden z nich.A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: …

Kazanie na 1 Niedzielę po Bożym Narodzeniu

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 2, 22-40:A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według. tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty …

Kazanie na Wigilię Bożego Narodzenia

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 7,28-29:Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: I znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest Ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie.Ja go znam, bo od niego jestem i On mnie posłał. W czasie Bożego Narodzenia w szczególny sposób wkracza do naszych domów światłość. W sam czas Świąt Godowych zapalamy światła na choince, świecznikach świątecznych, łańcuchach i neonach. Światła świecą na …

Kazanie na 8 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: 1 List św. Pawła do Koryntian 6,9-14.18-20:Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, …

Kazanie na I Św. Zmartwychwstania Pańskiego

Tekst kazalny: 1 Tes. 4,13-18:A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy …

Kazanie na Boże Narodzenie

Tekst kazalny: 1 Jana 3,1-6:Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, …

Kazanie na Pamiątkę Założenia Kościoła

Tekst kazalny: 1 Kor. 12,12-27:Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?A jeśliby rzekło ucho: …